Edukacja Wiadomości branżowe

Dwa dni dla matematyki

IV Seminarium "Bez matematyki kariery nie zrobisz" to jedno z kluczowych wydarzeń Roku Matematyki na Pomorzu. Pierwszy dzień, 26 marca, dedykowany jest nauczycielom, przedstawicielom samorządów i środowiska gospodarczego. Wykłady i warsztaty drugiego dnia (27 marca) przygotowano dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Seminarium na stałe wpisało się w kalendarz

IV Seminarium “Bez matematyki kariery nie zrobisz” to jedno z kluczowych wydarzeń Roku Matematyki na Pomorzu. Pierwszy dzień, 26 marca, dedykowany jest nauczycielom, przedstawicielom samorządów i środowiska gospodarczego. Wykłady i warsztaty drugiego dnia (27 marca) przygotowano dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. 

Seminarium na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez integrujących środowisko oświatowe i akademickie Pomorza wokół problematyki nauczania matematyki na różnych szczeblach edukacji i jej znaczenia w życiu codziennym. Jego celem jest podkreślenie znaczenia umiejętności matematycznego sposobu myślenia, zarówno w kontekście kariery zawodowej, jak i w rozwoju osobistym. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na potrzebę rozbudzania od najmłodszych lat zainteresowania matematyką, naukami ścisłymi i techniką. Chcą również zachęcić młodych ludzi do kształcenia się, a później pracy w dziedzinach związanych z matematyką, naukami ścisłymi i techniką.

I dzień seminarium

Z uwagi na szczególny charakter tegoroczne seminarium potrwa dwa dni. Pierwszy dzień dedykowany jest osobom zarządzającym placówkami oświatowymi, nauczycielom, kadrze akademickiej, przedstawicielom samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego.

Wśród prelegentów, którzy wystąpią tego dnia w Auli PG, należy wymienić dr. Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dr. hab. Michała Federowicza, dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

O godz. 13 planowane są interdyscyplinarne warsztaty pt. ?Jak rozbudzać zainteresowanie matematyką??. Służą wypracowaniu pomysłów, które mogłyby być realizowane w Województwie Pomorskim w Roku Matematyki lub w dalszej perspektywie czasowej.

Szczegółowy program pierwszego dnia seminarium dostępny jest tutaj. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wykładach mogą zgłosić się poprzez formularz rejestracyjny.

II dzień seminarium

Drugi dzień seminarium ma charakter popularyzatorski i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizowany jest równolegle na trzech uczelniach: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Na każdej z uczelni odbywa się pod innym hasłem:

  • ?Alfabet zastosowań matematyki? (Politechnika Gdańska)
  • ?Matematyka jako ważny składnik cywilizacji i kultury? (Uniwersytet Gdański)
  • ?Gdzie spojrzeć, wszędzie matematyka? (Akademia Pomorska w Słupsku)
A to już wiesz?  Bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasisty

Wykład wprowadzający w tematykę drugiego dnia Seminarium na politechnice (Aula PG, godz. 9.15) zatytułowany ?Alfabet zastosowań matematyki? poprowadzi dr Barbara Wikieł, doc. PG, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG. Gościem specjalnym będzie dr Krzysztof Ciesielski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor i współautor wielu publikacji popularyzujących matematykę. Jego wykład nosi tytuł “Matematyka w wyborach”. Chęć udziału w każdym ze spotkań zgłosiło prawie 300 uczniów.

Młodzież będzie uczestniczyć także w zajęciach tematycznych, których celem jest pokazanie wszechobecności matematyki w różnych dziedzinach pracy i życia codziennego. Zajęcia pod hasłem ?Matematyka w ??, np. ?Matematyka w sztuce?, ?Matematyka w informatyce?, ?Matematyka w epidemiologii?, ?Matematyka w medycynie?, a nawet ?Ocean matematyki w oceanotechnice?, będą prowadzone przez przedstawicieli wszystkich wydziałów politechniki: wykładowców i studentów. Studenci z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki pokażą przykłady realizowanych przez siebie projektów zespołowych, w których wykorzystywali matematykę.

W przygotowywanie zajęć zaangażowały się także koła naukowe studentów, m.in. Koło Naukowe KORAB z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Koło Naukowe MECHANIK z Wydziału Mechanicznego.

Warsztaty przeprowadzą również firmy współpracujące z politechniką (m. in. Flextronics). Uczniowie zyskają szansę dowiedzenia się od praktyków, najczęściej nie będących matematykami, że rzeczywiście matematyka jest potrzebna dosłownie wszędzie i pomaga w karierze.

Bardzo ciekawy wykład na temat obecności ?Matematyki w języku literackim i świecie muzyki? poprowadzi dr Lucyna Kapała z Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegółowy program drugiego dnia seminarium na Politechnice Gdańskiej dostępny jest tutaj.

Pełen tytuł tegorocznego seminarium brzmi: ?Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim?. Seminarium jest kontynuacją spotkań o tym samym tytule organizowanych na Politechnice Gdańskiej od 2006 roku przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a następnie także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W tym szczególnym roku do współudziału zaproszone zostały także Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Gdański.

A to już wiesz?  Pakiet onkologiczny do trybunału

Więcej na temat wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Strona internetowa Roku Matematyki na Pomorzu.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy