Edukacja Wiadomości branżowe

Prawo transportu drogowego

Dostęp do zawodu przewoźnika drogowego i zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy są regulowane rozporządzeniami Unii Europejskiej w sposób jednolity dla wszystkich państw członkowskich. Mnogość, stopień skomplikowania przedmiotowych przepisów unijnych i ich krótki okres obowiązywania powoduje konieczność zdobycia i pogłębiania wiedzy przez prawników specjalizujących się w prawie transportu drogowego. Studia podyplomowe Prawo transportu drogowego na Uczelni Łazarskiego to pierwszy w Polsce kierunek, który w sposób kompleksowy oferuje taką wiedzę. Świadectwo ukończenia studiów będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).- Prawo transportu drogowego jest niezwykle pasjonującą dziedziną prawa, ale również skomplikowaną i budzącą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Konieczność zapewnienia wykonywania zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego ma zapewnić obowiązek wyznaczenia zarządzającego transportem. Manager

Dostęp do zawodu przewoźnika drogowego i zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy są regulowane rozporządzeniami Unii Europejskiej w sposób jednolity dla wszystkich państw członkowskich. Mnogość, stopień skomplikowania przedmiotowych przepisów unijnych i ich krótki okres obowiązywania powoduje konieczność zdobycia i pogłębiania wiedzy przez prawników specjalizujących się w prawie transportu drogowego.

Studia podyplomowe Prawo transportu drogowego na Uczelni Łazarskiego to pierwszy w Polsce kierunek, który w sposób kompleksowy oferuje taką wiedzę. Świadectwo ukończenia studiów będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).

Prawo transportu drogowego jest niezwykle pasjonującą dziedziną prawa, ale również skomplikowaną i budzącą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Konieczność zapewnienia wykonywania zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego ma zapewnić obowiązek wyznaczenia zarządzającego transportem. Manager transportu powinien legitymować się odpowiednimi kompetencjami zawodowymi. Spełnienie tego warunku stanowi również jeden z wymogów do uzyskania zezwolenia na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego ? mówi Renata Strachowska, kierownik studium.

Program studiów obejmuje zmiany w zakresie koncepcji systemu krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU) i jego roli w zakresie badania zdolności kierowania operacjami transportowymi i utraty dobrej reputacji. Zawiera również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za naruszenia warunków i obowiązków przewozu drogowego oraz naruszeń dotyczących: przejazdu pojazdami nienormatywnymi, przewozów towarów niebezpiecznych (niezgodnie z ADR), jak również z zakresu systemów opłaty elektronicznej w Polsce i innych krajach Europy oraz innych inteligentnych systemów transportowych. Przedmiotowe studia zapewniają zapoznanie z przepisami prawnymi z zakresu prawa: cywilnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim z unijnymi i krajowymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

– Proponowane studia podyplomowe zapewniają nie tylko wiedzę wymaganą do uzyskania niezbędnych kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Mają one bowiem również stanowić platformę do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i dzielenia się swoim zamiłowaniem do prawa transportu drogowego. Serdecznie zapraszam wszystkich pasjonatów transportu drogowego i osoby, które chcą dopiero poznać tą dziedzinę prawa i prowadzenia działalności gospodarczej. Do zobaczenia na zajęciach – dodaje Renata Strachowska.     

W gronie wykładowców znajdują się wybitni przedstawiciele nauki prawa transportu drogowego i praktycy (radcowie prawni, pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, eksperci w projektach twinningowych z zakresu transportu drogowego, uczestnicy obrad Euro Controle Route).

A to już wiesz?  SAP uruchamia program SAP Presales Academy dla absolwentów szkół wyższych

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kierunku znajdują się tutaj:

http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-transportu-drogowego/prawo-transportu-drogowego/


dostarczył infoWire.pl

Źródło Espresso 77 Communications / martabarlak.com. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy