Edukacja Wiadomości branżowe

Politechnika Gdańska uruchomiła Centrum Badań Zaawansowanych IBM

Centrum Badań Zaawansowanych IBM (Center for Advanced Studies, w skrócie: CAS) powstało na Politechnice Gdańskiej. Jednostka realizuje projekty z zakresu technologii informatycznych w powiązaniu z biznesową strategią firmy IBM.Na początku kwietnia Centrum zostało włączone w strukturę Politechniki Gdańskiej, stając się częścią uczelnianego Węzła Innowacyjnych Technologii.– Powołanie CAS na Politechnice Gdańskiej stanowi kolejny, i jak dotychczas największy, krok w rozwoju trwającej od ośmiu lat współpracy uczelni z firmą IBM – mówi prof. Cezary Orłowski, kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, jeden z inicjatorów powołania Centrum.Umocowanie CAS w strukturach Politechniki Gdańskiej daje szansę na współpracę interdyscyplinarnych zespołów złożonych z pracowników, doktorantów i studentów pochodzących z różnych wydziałów PG oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów pochodzących ze współpracujących z CAS podmiotów.Założyciele Centrum i beneficjenci

Centrum Badań Zaawansowanych IBM (Center for Advanced Studies, w skrócie: CAS) powstało na Politechnice Gdańskiej. Jednostka realizuje projekty z zakresu technologii informatycznych w powiązaniu z biznesową strategią firmy IBM.

Na początku kwietnia Centrum zostało włączone w strukturę Politechniki Gdańskiej, stając się częścią uczelnianego Węzła Innowacyjnych Technologii.

? Powołanie CAS na Politechnice Gdańskiej stanowi kolejny, i jak dotychczas największy, krok w rozwoju trwającej od ośmiu lat współpracy uczelni z firmą IBM ? mówi prof. Cezary Orłowski, kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, jeden z inicjatorów powołania Centrum.

Umocowanie CAS w strukturach Politechniki Gdańskiej daje szansę na współpracę interdyscyplinarnych zespołów złożonych z pracowników, doktorantów i studentów pochodzących z różnych wydziałów PG oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów pochodzących ze współpracujących z CAS podmiotów.

Założyciele Centrum i beneficjenci projektów tam realizowanych podkreślają ważną rolę CAS w zacieśnianiu współpracy uczelni i firm. Wskazują również na potrzebę generowania i wdrażania pomysłów stanowiących rozwiązania konkretnych, najbardziej aktualnych problemów biznesowych firmy IBM i jej partnerów.

Takie podejście ukierunkowuje działania CAS w stronę czterech głównych obszarów badawczych, do których zaliczono:

  •          rozwój systemów zarządzania miastem w duchu Smarter Planet (w oparciu o Intelligent Operating Centre),
  •          budowę aplikacji mobilnych dla produktów rodziny IBM Rational,
  •          budowę modeli referencyjnych wspierających cykl wytwarzania oprogramowania,
  •          rozwój środowisk wytwarzania oprogramowania (ang. Software Development Environments).

Inicjatorami powołania Centrum Badań Zaawansowanych IBM są prof. Cezary Orłowski oraz dr inż. Artur Ziółkowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii. 

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Koniec roku pod znakiem ponownej poprawy nastrojów konsumentów

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy