Sprawy społeczne Wiadomości branżowe

Co wolno wojewodzie? to i tobie obywatelu!

Administracja nie chce udostępnić ci numeru telefonu do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy też szeregowego urzędnika? Zgodnie z prawem ma taki obowiązek – to jest informacja publiczna.Wojewódzkie sądy administracyjne argumentują to tym, że umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana jest między operatorem a podmiotem publicznym – organem administracji centralnej lub samorządowej. Orzecznictwo sądów może odmienić jedynie rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego.Przeciwne stanowisko na temat udostępniania numerów telefonicznych urzędników prezentuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: nie ma znaczenia, czy telefon komórkowy lub stacjonarny należy do osoby zatrudnionej w administracji publicznej czy w sektorze prywatnym – jedynie pracodawca może upoważnić pracownika do kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi.Informacją publiczną jest wszystko, co dotyczy spraw publicznych, i każdy ma do niej prawo dostępu. Aby ją otrzymać, powinniśmy wystąpić z pisemnym wnioskiem do danego organu. Ma on 14 dni na udostępnienie danych. Jeżeli urząd nie odpowie w terminie, zainteresowany może złożyć skargę na bezczynność organu –

Administracja nie chce udostępnić ci numeru telefonu do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy też szeregowego urzędnika? Zgodnie z prawem ma taki obowiązek ? to jest informacja publiczna.

Wojewódzkie sądy administracyjne argumentują to tym, że umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana jest między operatorem a podmiotem publicznym ? organem administracji centralnej lub samorządowej. Orzecznictwo sądów może odmienić jedynie rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przeciwne stanowisko na temat udostępniania numerów telefonicznych urzędników prezentuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: nie ma znaczenia, czy telefon komórkowy lub stacjonarny należy do osoby zatrudnionej w administracji publicznej czy w sektorze prywatnym ? jedynie pracodawca może upoważnić pracownika do kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi.

Informacją publiczną jest wszystko, co dotyczy spraw publicznych, i każdy ma do niej prawo dostępu. Aby ją otrzymać, powinniśmy wystąpić z pisemnym wnioskiem do danego organu. Ma on 14 dni na udostępnienie danych. Jeżeli urząd nie odpowie w terminie, zainteresowany może złożyć skargę na bezczynność organu ? mówi serwisowi infoWire.pl Jakub Kobyliński z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył
A to już wiesz?  Młodzi wynalazcy zebrali ponad 5 000zł w 7 dni na Wspólnyprojekt.pl i lecą na Światowe Finały Odysei Umysłów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy