Aktualności

Dostosowanie ustaw sektorowych do RODO na ostatniej prostej

Dostosowanie ustaw sektorowych do RODO na ostatniej prostej
Warszawa, 22.03.2019 r. Autor: adw. Marcin Zadrożny, specjalista ds. ochrony danych, ODO 24. Komentarz eksperta odnośnie Ustawy wdrażająca RODO Dostosowanie ustaw sektorowych do RODO na

Warszawa, 22.03.2019 r.
Autor: adw. Marcin Zadrożny, specjalista ds. ochrony danych, ODO 24.

Komentarz eksperta odnośnie Ustawy wdrażająca RODO

Dostosowanie ustaw sektorowych do RODO na ostatniej prostej
RODO stosowane jest od 25 maja 2018 roku, jednakże reforma przepisów trwa! Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych to nie tylko przepisy kluczowego aktu prawnego jakim jest RODO, ale również setki polskich ustaw i rozporządzeń wykonawczych.

Na chwilę obecną polski porządek prawny nie jest dostosowany do RODO. Wiele kluczowych ustaw sektorowych wymaga pilnej nowelizacji. Pomimo, że RODO zaczęło być stosowane dopiero po dwóch latach od wejścia w życie, polski ustawodawca nie zdążył z nowelizacją ustaw sektorowych, które początkowo mały zostać zmienione i wejść w życie już 25 maja 2018 roku wraz z nową ustawą o ochronie danych osobowych.

Jednakże duża nowelizacja przepisów sektorowych jest już tuż za rogiem. W dniu 21 lutego 2019 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Celem ustawy jest niezbędne zharmonizowanie przepisów poszczególnych ustaw z RODO. Ustawa dokonuje nowelizacji aż w 162 ustawach (w tym m.in. w kodeksie postępowania administracyjnego, kodeksie pracy, prawie bankowym) w celu uregulowania w nich zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z RODO. Tak dużej jednorazowej nowelizacji przepisów sektorowych nie było od lat. Podmioty z sektora publicznego jak i prywatnego muszą śledzić tą nowelizację, ponieważ zmiany w przepisach prawdopodobnie dotkną każdego.

Zmiany w poszczególnych ustawach mają m.in. na celu wskazanie wprost podmiotu będącego administratorem danych na gruncie poszczególnych ustaw (w wielu przypadkach nieokreślenie przez ustawodawcę kto jest administratorem danych uniemożliwia jego określenie i powodu tym samym wiele problemów), określenie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą jakie ciążą na poszczególnych administratorach danych, wyznaczenie okresów przechowywania danych osobowych przez administratora na gruncie poszczególnych ustaw, czy uregulowanie problematyki ochrony danych przez przedstawicieli samorządów zawodowych.

A to już wiesz?  Kobiety uważają, że w rolnictwie nadal są bariery na drodze do równości,

Ustawa zmieniająca po przyjęciu przez Sejm została 22 lutego 2019 roku przekazana do Senatu. W dniu 7 marca 2019 roku senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W związku powyższym należy przypuszczać, że Senat przyjmie ustawę, która następnie trafi do podpisu Prezydenta RP – wskazuje adw. Marcin Zadrożny, specjalista ds. ochrony danych, ODO 24.

ODO 24 sp. z o. o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów z zakresu m.in. prawa, informatyki, zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania dostarcza organizacjom praktyczne rozwiązania, pozwalające skutecznie zabezpieczyć posiadane zasoby informacyjne.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy