Polityka Wiadomości branżowe

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w marcu

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w marcu
Warszawa, 21 marca 2014 r. – Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w marcu, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (36 proc.) oraz Platforma Obywatelska (35 proc.) – wyniki marcowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.Począwszy od marcowego komunikatu w prezentowanym rozkładzie preferencji partyjnych w podstawie procentowania uwzględniana będzie kategoria „inna partia”.Preferencje wyborcze Polaków**Marzec 2014Luty 2014ZmianaPrawo i Sprawiedliwość36,3439,10-2,76Platforma Obywatelska35,1329,61  5,52Sojusz Lewicy Demokratycznej  9,38  9,72-0,34Polskie Stronnictwo Ludowe  7,41  4,82  2,59Twój Ruch  1,94  6,48-4,54Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikke  1,74  2,67-0,93Solidarna Polska

Warszawa, 21 marca 2014 r. ? Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w marcu, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (36 proc.) oraz Platforma Obywatelska (35 proc.) ? wyniki marcowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.

Począwszy od marcowego komunikatu w prezentowanym rozkładzie preferencji partyjnych w podstawie procentowania uwzględniana będzie kategoria ?inna partia?.

Preferencje wyborcze Polaków**Marzec 2014Luty 2014Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość36,3439,10-2,76
Platforma Obywatelska35,1329,61  5,52
Sojusz Lewicy Demokratycznej  9,38  9,72-0,34
Polskie Stronnictwo Ludowe  7,41  4,82  2,59
Twój Ruch  1,94  6,48-4,54
Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikke  1,74  2,67-0,93
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1,08  1,11-0,03
Polska Razem Jarosława Gowina  0,85  1,17-0,32
Samoobrona  0,73  0,13  0,60
Partia Kobiet  0,59  0,49  0,10
Stronnictwo Demokratyczne  0,30  0  0,30
Zieloni  0,19  0,42-0,23
Prawica Rzeczypospolitej  0,17  0  0,17
Unia Pracy  0,13  0,50-0,37
Liga Polskich Rodzin  0,12  0,34-0,22
Socjaldemokracja Polska  0  0,19-0,19
Inna Partia  3,89  3,25  0,64

W porównaniu z lutową falą badania spadły notowania PiS o 2,76 punktu proc. do 36,34 proc., natomiast wzrosły notowania PO o 5,52 punktu proc. do 35,13 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze: Sojusz Lewicy Demokratycznej (9,38 proc., -0,34 punktu proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (7,41 proc., +2,59 punktu proc.). Poza parlamentem znalazłyby się: Twój Ruch (1,94 proc.), Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (1,74 proc.), Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (1,08 proc.), Polska Razem Jarosława Gowina (0,85 proc.), Samoobrona (0,73 proc.), Partia Kobiet (0,59 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,3 proc.), Zieloni (0,19 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,17 proc.), Unia Pracy (0,13 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,12 proc.). Powyższy rozkład procentowy głosów uwzględnia także kategorię ?inna partia?, na którą wskazało prawie 4 proc. respondentów.

A to już wiesz?  Politechnika i luksusowe jachty

Prezentowane wyniki preferencji partyjnych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów deklarujących swój udział w wyborach ? tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają (wynik imputowany**).

Frekwencja
W marcu ponad połowa respondentów (54 proc.) deklaruje, że wzięłaby udział w wyborach (21,62 proc. zdecydowanie tak; 32,51 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 39 proc. z nich (27,79 proc. zdecydowanie nie; 10,82 proc. raczej nie). 7 proc. Polaków nie jest pewnych udziału w wyborach.
 
Wyborcy niezdecydowani**
Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, 20 proc. jest niezdecydowanych na jaką partię głosować. W porównaniu z badaniem lutowym odsetek wyborców wahających się spadł w marcu o 2 punkty proc. Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż większość ich głosów otrzymałaby PiS (37,41 proc.) i PO (30,79 proc.).

Prognozowany rozkład głosów wśród wyborców niezdecydowanych na podstawie imputacji pod względem cech społeczno-demograficznych
PartiaWynik 03/2014
Prawo i Sprawiedliwość37,41
Platforma Obywatelska30,79
Polskie Stronnictwo Ludowe12,90
Sojusz Lewicy Demokratycznej11,39
Samoobrona  1,95
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1,57
Twój Ruch  1,40
Unia Pracy  0,56
Polska Razem Jarosława Gowina   0,44
Inna Partia   1,59

Dodatkowe informacje o badaniu
Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest kontynuacją badań prowadzonych przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na zlecenie redakcji dziennika Rzeczpospolita. Od 2011 roku instytut GfK Polonia prowadzi badanie niezależnie, na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.
 
*  Marcowa fala badania została przeprowadzona w dniach  6-9 marca 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

A to już wiesz?  Janusz Korwin-Mikke i Paweł Kukiz specjalnie dla ?Do Rzeczy?

**  Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności
Badanie preferencji politycznych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne).
Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.

Przedziały ufności dla wyników preferencji partyjnych
Ugrupowania partyjne powyżej progu wyborczego (marzec 2014)
PartiaDolny kraniec
przedziału ufności
Wynik 03/2014Górny kraniec
przedziału ufności
PiS31,2236,3441,99
PO29,9635,1340,21
SLD  6,29  9,3812,83
PSL  4,92  7,4110,02

GfK

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13.000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia “big data” w “smart data”, zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy