Polityka Wiadomości branżowe

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w marcu

Warszawa, 21 marca 2014 r. – Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w marcu, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (36 proc.) oraz Platforma Obywatelska (35 proc.) – wyniki marcowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.Począwszy od marcowego

Warszawa, 21 marca 2014 r. ? Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w marcu, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (36 proc.) oraz Platforma Obywatelska (35 proc.) ? wyniki marcowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.

Począwszy od marcowego komunikatu w prezentowanym rozkładzie preferencji partyjnych w podstawie procentowania uwzględniana będzie kategoria ?inna partia?.

Preferencje wyborcze Polaków** Marzec 2014 Luty 2014 Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 36,34 39,10 -2,76
Platforma Obywatelska 35,13 29,61   5,52
Sojusz Lewicy Demokratycznej   9,38   9,72 -0,34
Polskie Stronnictwo Ludowe   7,41   4,82   2,59
Twój Ruch   1,94   6,48 -4,54
Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikke   1,74   2,67 -0,93
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro   1,08   1,11 -0,03
Polska Razem Jarosława Gowina   0,85   1,17 -0,32
Samoobrona   0,73   0,13   0,60
Partia Kobiet   0,59   0,49   0,10
Stronnictwo Demokratyczne   0,30   0   0,30
Zieloni   0,19   0,42 -0,23
Prawica Rzeczypospolitej   0,17   0   0,17
Unia Pracy   0,13   0,50 -0,37
Liga Polskich Rodzin   0,12   0,34 -0,22
Socjaldemokracja Polska   0   0,19 -0,19
Inna Partia   3,89   3,25   0,64

W porównaniu z lutową falą badania spadły notowania PiS o 2,76 punktu proc. do 36,34 proc., natomiast wzrosły notowania PO o 5,52 punktu proc. do 35,13 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze: Sojusz Lewicy Demokratycznej (9,38 proc., -0,34 punktu proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (7,41 proc., +2,59 punktu proc.). Poza parlamentem znalazłyby się: Twój Ruch (1,94 proc.), Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (1,74 proc.), Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (1,08 proc.), Polska Razem Jarosława Gowina (0,85 proc.), Samoobrona (0,73 proc.), Partia Kobiet (0,59 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,3 proc.), Zieloni (0,19 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,17 proc.), Unia Pracy (0,13 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,12 proc.). Powyższy rozkład procentowy głosów uwzględnia także kategorię ?inna partia?, na którą wskazało prawie 4 proc. respondentów.

Prezentowane wyniki preferencji partyjnych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów deklarujących swój udział w wyborach ? tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają (wynik imputowany**).

Frekwencja
W marcu ponad połowa respondentów (54 proc.) deklaruje, że wzięłaby udział w wyborach (21,62 proc. zdecydowanie tak; 32,51 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 39 proc. z nich (27,79 proc. zdecydowanie nie; 10,82 proc. raczej nie). 7 proc. Polaków nie jest pewnych udziału w wyborach.
 
Wyborcy niezdecydowani**
Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, 20 proc. jest niezdecydowanych na jaką partię głosować. W porównaniu z badaniem lutowym odsetek wyborców wahających się spadł w marcu o 2 punkty proc. Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż większość ich głosów otrzymałaby PiS (37,41 proc.) i PO (30,79 proc.).

Prognozowany rozkład głosów wśród wyborców niezdecydowanych na podstawie imputacji pod względem cech społeczno-demograficznych
Partia Wynik 03/2014
Prawo i Sprawiedliwość 37,41
Platforma Obywatelska 30,79
Polskie Stronnictwo Ludowe 12,90
Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,39
Samoobrona   1,95
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro   1,57
Twój Ruch   1,40
Unia Pracy   0,56
Polska Razem Jarosława Gowina    0,44
Inna Partia    1,59

Dodatkowe informacje o badaniu
Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest kontynuacją badań prowadzonych przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na zlecenie redakcji dziennika Rzeczpospolita. Od 2011 roku instytut GfK Polonia prowadzi badanie niezależnie, na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.
 
*  Marcowa fala badania została przeprowadzona w dniach  6-9 marca 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

**  Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności
Badanie preferencji politycznych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne).
Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.

Przedziały ufności dla wyników preferencji partyjnych
Ugrupowania partyjne powyżej progu wyborczego (marzec 2014)
Partia Dolny kraniec
przedziału ufności
Wynik 03/2014 Górny kraniec
przedziału ufności
PiS 31,22 36,34 41,99
PO 29,96 35,13 40,21
SLD   6,29   9,38 12,83
PSL   4,92   7,41 10,02

GfK

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13.000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia “big data” w “smart data”, zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy