Firmy

Prawidłowe prowadzenie działań marketingowych nie takie proste, a prawidłowości pilnuje trzech prezesów

Prawidłowe prowadzenie działań marketingowych nie takie proste, a prawidłowości pilnuje trzech prezesów
Warszawa, 14.11.2018 r. Komentarz eksperta ODO 24: Prawidłowe prowadzenie działań marketingowych nie takie proste, a prawidłowości pilnuje trzech prezesów Od wielu miesięcy polskim przedsiębiorcą spędza

Warszawa, 14.11.2018 r.

Komentarz eksperta ODO 24: Prawidłowe prowadzenie działań marketingowych nie takie proste, a prawidłowości pilnuje trzech prezesów

Od wielu miesięcy polskim przedsiębiorcą spędza sen z powiek RODO. Od 25 maja 2018 r. są stosowane przepisy RODO. Ale wiele podmiotów zapomina, że prowadzenie działań marketingowych – celem pozyskania nowych klientów lub zaoferowania nowych usług aktualnym klientom – to nie tylko przepisy z zakresu ochrony danych ale również przepisy Ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Za przestrzeganie powyższych przepisów odpowiedzialnych jest aż trzech prezesów: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przykładem, że działania marketingowe zgodne z prawem nie są prostym zadaniem jest kara dla Orange w wysokości 9,1 mln zł nałożona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ze wysyłkę smsów marketingowych bez posiadania zgód klientów na takie działanie. Należy wskazać, że na gruncie Prawa telekomunikacyjnego zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych bez zgody abonenta. Automatyczne systemy wywołujące rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Są to systemy, które służą do przekazywania komunikatów wielu odbiorcom bez udziału człowieka ze strony nadawcy. Ktoś musi wprowadzić wcześniej treść wiadomości i wskazać odbiorców, ale na tym kończy się rola człowieka.

Na gruncie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych za działania wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – wynika to z motywu 47 RODO. Podkreślić należy, że przedsiębiorca kontaktując się z nami w celach marketingowych powinien posiadać, poza prawnie uzasadnionym interesem, także zgody na porozumiewanie się z odbiorcami przez odpowiednie kanały komunikacji, czyli: drogą mailową, połączeniem telefonicznym czy SMSem/MMsem – wskazuje adw. Marcin Zadrożny, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24.

A to już wiesz?  Rząd nie pomaga mikroprzedsiębiorcom? Zmiany w prawie 2018 okiem małego biznesu

ODO 24 sp. z o. o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów z zakresu m.in. prawa, informatyki, zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania dostarcza organizacjom praktyczne rozwiązania, pozwalające skutecznie zabezpieczyć posiadane zasoby informacyjne.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy