Mama na urlopie rodzicielskim

Przepisy Prawa Pracy nie dają osobie na urlopie rodzicielskim tak silnej ochrony, jak pracownicy na urlopie macierzyńskim, na szczęście Ministerstwo Pracy uznało, że silna ochrona powinna objąć także osoby na urlopie rodzicielskim.

Pracownica w ciąży, a także pracownica lub pracownik korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem, są chronieni przed wypowiedzeniami, jednak nie w każdym przypadku ochrona będzie identyczna. Silniejsza jest w przypadku urlopu macierzyńskiego, słabsza natomiast w razie korzystania z urlopu wychowawczego.

Ochrona w ciąży i na macierzyńskim

Kobiety w ciąży, a także pracownicy lub pracownikowi korzystającym z urlopu macierzyńskiego nie można wypowiedzieć umowy o pracę. W tych dwóch przypadkach ochrony nie uchyla nawet tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych (dotycząca przypadków, gdy duża firma zwalnia pracowników z przyczyn ekonomicznych). Jedyna dopuszczalna przyczyna wypowiedzenia to likwidacja lub upadłość pracodawcy. Dotyczy to jednak zlikwidowania całego podmiotu zatrudniającego, a nie np. likwidacji jednej z placówek firmy (np. sklepu, w którym jest zatrudniony dany pracownik). Jeśli nawet w momencie otrzymania wypowiedzenia pracownica nie była w ciąży, ale zaszła w nią przed rozwiązaniem stosunku pracy, też będzie podlegała ochronie, należy wówczas cofnąć złożone jej wypowiedzenie - podkreślają eskperci Akademii Porodu.

Urlop wychowawczy

Jeśli chodzi o pracowników korzystających z urlopu wychowawczego, ochrona jest słabsza. Można bowiem zwolnić ich w razie upadłości i likwidacji pracodawcy (podobnie jak osoby na urlopie macierzyńskim i w ciąży). Wątpliwości powstały natomiast co do tego, w jaki sposób jest chroniony przed wypowiedzeniem pracownik na dodatkowym urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim, na szczęście w styczniu ubiegłego roku Ministerstwo Pracy uznało, że ze względu na zasady współżycia społecznego sąd w razie sporu może przyznać pracownikom korzystającym z tych urlopów taką samą ochronę, jaka jest w ciąży czy na urlopie macierzyńskim.

Więcej porad z dziedziny Prawa Pracy dla mam na stronie www.AkademiaPorodu.pl


dostarczył infoWire.pl
Źródło 4Effect PR. Dostarczył
Authors
Top