Refleksje articles

Efekt Fake news

Efekt Fake news (w biznesie, nauce, mediach) 07-12-2017 | 10:49 | Warszawa Internet jest główną wylęgarnią fake news’ów uważa trzy czwarte respondentów, którzy wzięli udział w badaniu PAYBACK Opinion Poll. Problem fałszywych treści będzie narastał wraz z postępem technologicznym, bo pomaga mu w tym… ludzka natura.…

Nietrafiony prezent co trzeciemu Polakowi potrafi zepsuć święta. Wyniki badania

08.12.2017 Święta to czas dawania i przyjmowania prezentów, dla wielu z nas obie te czynności są bardzo trudne. Upominki mają mnóstwo znaczeń i ujawniają jak postrzegamy innych. Wyniki badania „Prezenty zawsze wywołują emocje”, pokazują, że aż 97% Polaków obdarowuje swoich bliskich świątecznymi prezentami, upominki są jednak główny powodem, który może popsuć Boże Narodzenie.…
Top