Rozbudowa kolejki

Rozbudowa kolejki

Polskie Koleje Linowe i władze Zakopanego chcą rozbudować kolejkę linową na Kasprowy Wierch, łamiąc przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody. Burmistrz tłumaczy, że rozbudowa nie będzie duża, więc nie trzeba sporządzać żadnego raportu i nie trzeba czekać na pozwolenie z UE.Na Kasprowym Wierchu znajduje się rezerwat przyrody. Obszar został też objęty unijną siecią "Natura 2000", która ma chronić szczególnie cenne przyrodniczo tereny. Zgodnie z prawem UE, by tu coś zbudować, trzeba sporządzić raport oddziaływania inwestycji na środowisko.Jeśli dojdzie do budowy kolejki na Kasprowy Wierch z pominięciem raportu oddziaływania na środowisko, ekolodzy natychmiast zawiadomią o tym Komisję Europejską.

Powrót